Ukázka práce některých zájmových útvarů

[sobota, 1. červenec 2017]

Na kroužku angličtiny pro 1. ročník jsou žáci zvyklí na komunikaci co nejvíce v anglickém jazyce. Žáci chápou význam základních pokynů v hodině (např. postavte se, posaďte se, vezměte si sešit, otevřete učebnici na straně, ukažte to, přijďte na koberec, poslouchejte a ukazujte,udělejte řadu, utvořte kruh...), dále dokáží popsat, kdo nebo co se nachází na obrázku, znají slovní zásobu na téma: rodina, barvy, čísla do 10, škola, hračky, školní potřeby, oblečení. Hrajeme různé hry a zpíváme písničky na procvičování jejich slovní zásoby. (sý)

Na kroužku Matematika + jsme se během roku setkávali s žáky ze 4. a 5. ročníku, kteří byli nadaní a zapálení pro matematiku. Společně i samostatně zde řešili úkoly a problémové úlohy, které neměly pro ně typické a modelové postupy, které již znali. Žáci pomocí logického myšlení propojovali všechny své dosavadní znalosti, dovednosti a zkušenosti tak, aby byli schopni netradiční úlohy zdárně vyřešit. Během kroužku jsme řešili různé řetězce a pyramidy, magické čtverce a sudoku, algebrogramy, číselné řetězce a schémata, diofantovské rovnice, problémové úlohy, úlohy s tyčinkami a matematickými kouzly, jednotažky, úlohy Concept Cartoons, rozvíjeli jsme také geometrickou představivost a kombinační myšlení. (sý)

Šikulové je kroužek určený pro šikovné ruce od 1. do 5. ročníku. Během školního roku jsme vytvářeli různé výrobky, které si žáci nosili domů. Vyráběli jsme různá přáníčka, ozdobné zápichy, antistresové mandaly, papírová akvária, vánoční sněžítka, pletli jsme náramky přátelství, vystřihávali vločky do oken a další. (sý)

Při práci s počítačem se žáci snažili prohlubovat svoje znalosti a naučit se také něco nového. Často jsme pracovali s internetem a s textem. Žáci se učili kopírovat a vkládat informace do dokumentu, upravovali velikost, barvu a styl písma, pracovali s tabulkou, trénovali psaní na klávesnici. Také jsme využívali různé tradice a zvyky k vyhledávání informací a porovnávání s tradicemi v jiných zemích. Kromě toho jsme také zkoušeli úpravu fotek a hráli jsme různé interaktivní hry. (ze)


Ukázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarůUkázka práce některých zájmových útvarů

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 17:47 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň