Zakončení školního roku 2016/17

[sobota, 1. červenec 2017]

Zakončení školního roku bylo uskutečněno již tradičně v tělocvičně, kde se sešli všichni žáci, jejich rodiče i prarodiče. Letos nebylo uděleno ředitelské volno, a proto se tohle všechno odehrálo v pátek 30.června 2017.

Na počátku vystoupili prvňáčci se svými dvěma písničkami. Doprovodila je paní vychovatelka Eva Šlajerová. Školní rok zakončilo 69 žáků (1.ročník ukončilo 17 žáků, 2.ročník 14, 3.ročník 17, 4.ročník 9 a pátý ročník 12). Během celého školního roku jsme uložili 12 kázeňských trestů (8x napomenutí třídního učitele, 3x důtku třídního učitele a 1x důtku ředitele školy).

Již ve čtvrtek jsme rozdali 18 pochvalných listů. Před rodiči obdrželi žáci 41 pochvalu třídního učitele a 29 pochval ředitele školy. Někteří žáci obdrželi pochval více, někteří za celý rok získali 2 pochvaly ředitele školy a například pochvalu třídního učitele. Ti, co dostali ředitelskou pochvalu, navíc obdrželi knihu s věnováním. Celkový počet odměn byl za celý rok 88.

Na vysvědčení mělo 55 žáků celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“, 14 žáků „prospěl“. Hodnoceni slovně byli dva žáci, oba z předmětu Český jazyk a Prvouka. Jen dva žáci viděli na svých vysvědčeních čtyřky. Nikdo ze žáků nebyl hodnocen „neprospěl“.

V 1.pololetí nejvíce marodili a nechodili do školy páťáci, nejméně třeťáci. Ve 2.pololetí nejvíce zameškali opět páťáci, nejméně prvňáčci. Některé děti zameškaly více než 100 hodin (5 v 1.pololetí, ve 2.pololetí také 5 dětí, ale jiných). Jedna žákyně zameškala přes 200 hodin za 1.pololetí. Ve většině případů to bylo z důvodu dlouhodobé nemoci.

Pro hodnocení školy jsme opět dělali testy Kalibro ve 3. a 5.ročníku, žáci 5.ročníku byli testováni Českou školní inspekcí, posílali jsme k vyhodnocení dotazníky spokojenosti žáků i rodičů (vše je internetu, na webových stránkách školy). Ve sportu jsme se zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Žinkovech a pak v Tachově, taky na Atletickém trojboji v Přešticích. Zde šlo spíše o to, aby si děti ozkoušely krásné stadiony, atletické ovály. Přesto paní vychovatelka vyhodnotila nejlepšího sportovce školy a byl jím Kryštof Kotiš z 3. ročníku. Tradice se letos zase povedly (Den Země, Čarodějnice, Posvícení, Mikuláš s čerty, K+M+ B, Karneval, Vítání jara – vynášení Morany). Děkujeme za pomoc všem, kteří nám pomáhali. Opět jsme jezdili plavat do Horažďovic, někdo využil příspěvek od své zdravotní pojišťovny. Byli jsme v Karlových Varech v objektu Záchranný kruh. Shlédli jsme několik divadelních představení.

Velký projekt, který jsme zakončili ve čtvrtek a vyhodnotili jej, znáte. Pracujeme s ním již 14.rok. Jde o projekt ve sbírání kreditů, které pak směňují žáci za vejce, slepice, a nakonec opice. Letos jsme opět vyhodnocovali pořadí za každé čtvrtletí a děti získávaly diplomy. Peníze na odměny máme ze sponzorských darů, ze sběru surovin a z vánočního a velikonočního jarmarku. Všichni žáci si vybrali nějakou odměnu. Druhý velký projekt byl na narozeniny a oslavy všech žáků. V den oslavy (vždy na konci ročního období) jsme blahopřáli všem oslavencům, předali drobné dárky. Ve čtvrtek jsme blahopřáli všem, kteří se narodili v létě, aby nepřišli kvůli prázdninám o gratulaci. Po celý rok byla odpoledne v provozu družina, která opět letos nezklamala v organizování různých úžasných akcí. Součástí družiny byly i zájmové útvary: Náboženství (P.Ing. Jiří Špiřík, Th.D.), Angličtina v 1.ročníku, Hry s hudbou, Hopsahejsa, Šikulové, Míčové hry, Sportovní hry, Práce s počítačem, Matematika+ a Hliněný kroužek. Nová akce Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty a děti se mně osobně velmi líbila. Selhala sice technika, ale vše dopadlo výborně včetně opékání buřtů.

Celý školní rok ve škole pracoval pedagogický sbor ve složení Mgr. Pavel Maršalík, Mgr. Blanka Palečková, Mgr. Alena Vodičková, Mgr. Jitka Zemanová, Eva Šlajerová, Jana Kubíková, Mgr. Hana Cejpová, Johana Sýkorová. Zdatně jim pomáhaly nepedagogické pracovnice: paní Miluše Velíšková a Jitka Břízová.

Od září budou změny ve složení pedagogů. Za zmínku stojí i informace o odchodu AP paní Havlíkové od 1.4.2017, která odešla na vlastní žádost a změnila své působiště. Odchází Mgr. Alena Vodičková a po mateřské dovolené se vrací Mgr. Hana Jedličková. Ostatní osoby zůstávají stejné.

Změny v počtech žáků nebudou tak velké jako vloni. Žádné změny nebyly hlášeny, odejde 12 dětí z 5.ročníku a mělo by přijít 14 nových prvňáčků. Takže stav dětí by měl být 71. Budeme i nadále škola čtyřtřídní.

Dnešní den byl slavnostní pro všechny žáky. Prvňáčkové dostali své velké první vysvědčení za velmi povedený školní rok plný práce a snad i zábavy. Všichni vyrostli o jeden rok, ale ti nejstarší u nás ve škole dnes skončili a v září přejdou na jinou školu. Žáci 5.ročníku při svém loučení pobavili hosty vtipy ze školního prostředí, došlo i na děkování a dvě krásné písničky za doprovodu paní učitelky Šlajerové.

Potom jsme se všichni přesunuli do svých tříd, kde jsme se naposledy v tomto školním roce rozhlédli. Po krátkém povídání jsme dětem rozdali vysvědčení. Děkujeme všem za krásné květinové a sladké i jiné dárky.

Skončil tedy další školní rok. O prázdninách si, děti, rodiče i mé kolegyně, odpočiňte, načerpejte sil a budu se těšit na shledání v pondělí 4.září 2017, kdy začne nový školní rok. Všem děkuji za téměř hladký průběh celého školního roku. Každý den nesvítilo sluníčko, ale společně jsme všechno zvládli!

Za letošním školním rokem udělal tečku Mgr. Pavel Maršalík, ředitel školy.


Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17Zakončení školního roku 2016/17

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 17:54 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň