Zdolání vrchu Štědrý

[pondělí, 21. květen 2018]

Zdolání vrchu Štědrý

Na pondělí 7.května jsme naplánovali výstup na vrch Štědrý. Počasí nám přálo, a proto jsme mohli vyrazit. Využili jsme skvělou stezku, kterou uvedli do provozu členové Spolku Vrčeň. Při své cestě jsme se vždy zastavili u naučných tabulí, někteří si četli údaje, jiní jen prohlédli obrázky. Žáci dostávali úkoly, na které budeme odpovídat ve středu při výuce. Budeme vyprávět spolužákům, kteří s námi nešli, co jsme všechno viděli.

Děti byly skvělé, dodržovaly pravidla. Bylo to školní dopoledne, kdy měli žáci možnost poznat další kamarády ze školy, cestou si povídali a hráli si. Prostě, krásně nám bylo. Celou trasu jsme v pohodě zvládli a kolem 12. hodiny jsme již byli na obědě ve školní jídelně. (mk)OVOV Žinkovy 2018

[pondělí, 21. květen 2018]

OVOV Žinkovy 2018

Okrení kolo OVOVu (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Žinkovech byl letos pro nás úspěšný (všechny výsledky lze najít na našich stránkách v dokumentech). Do krajského kola postoupilo 6 sportovců, kteří obsadili 1.a 2.místo: Adam Jankovič, Kryštof Kotiš, Kateřina Polanová, Dan Hrábek, Eva Rychtaříková a Josefína Velíková.

Bohužel mladší děti o pár měsíců (Emma a Matěj Jabůrkovi) do KK nemohou postoupit, i když obsadili první pozice. Obdiv patří Oskárkovi K. (z 1.roč)  a Adélce P. (z 2 roč.), kteří jako nejmladší zúčastnění byli nejlepší, ale mimo soutěžní věkovou kategorii. Některé medailisty trochu mrzelo, že vybojované medaile jsou "jen" dřevěné. Asi se někde "zadrhly" finance na tento sport!?

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a dobrou kondici na krajském kole v Tachově (24.5.2018).

Velký dík patří p. Ivě Přibáňové, která poskytla dopravu svým osobním autem a zároveň pomáhala na soutěži jako rozhodčí. Děkuji za všechny sportovní nadšence i p.uč.Svejkovské (ze ZŠ Žinkovy), která se již poněkolikáté ujala pořádání OK OVOVu. SPORTU ZDAR! (šl)Blíží se GDPR

[pátek, 18. květen 2018]

Blíží se GDPR

Blíží se datum, kdy budeme všichni muset chránit osobní data podle evropské směrnice GDPR. Trochu jsem si pohrál s fotografiemi.

Budou i fotky z činnosti školy vypadat takto? Chlapci měli na hrudníku svá jména a i dívky se nechaly takto upravit. Tam, kde nejsou zakryty obličeje…………ten, kdo má místo hlavy kolečko, nemá podepsaný souhlas s uveřejněním fotografií. Nejbezpečnější jsou fotografie se záběry na průzračnou vodu, pomůcky do vody,….. Ale to, bohužel, nebude vypovídat nic o činnosti školy. Na druhou stranu je potřeba opravdu děti chránit před různými individui.

Tuhle fotogalerii brzy vymažu, protože mě osobně se to takto moc nelíbí. Ale již nyní nespojujeme foto dítěte s jeho jménem, prostě tohle všechno hlídáme. Nikdo není neomylný, a proto se obáváme jakékoliv i drobné chyby v této problematice.

Snad se vše uklidní a nebudou kolovat fámy s výhrůžkami pokut a my budeme mít klid na svoji práci s vašimi dětmi.Čarodějnické setkání tříd

[pondělí, 7. květen 2018]

Čarodějnické setkání tříd

Na pravidelném setkání všech tříd jsme tentokrát vyhodnotili matematické soutěže - Klokánek, Cvrček a matematickou Pythagoriádu. Úspěšní žáci obdrželi kredity za účast i za umístění ve své kategorii.

Žáci se také dozvěděli, jak si vedou v kreditové soutěži. Zde jsou žáci, kteří jsou průběžně na 1.- 10. místě v celé škole:

  1. Jabůrková Emma (3.r.)
  2. Skalová Vanesa (3.r.)
  3. Křelovcová Karolína (2.r.)
  4. Krejcar Lukáš (3.r.)
  5. Mašková Justýna (4.r.)
  6. Hortenská Kristýna (5.r.)
  7. Jankovič Adam (5.r.)
  8. Kuchynková Lucie (5.r.)
  9. Strolená Karolína (4.r.)
  10. Kotiš Kryštof(4.r.)

Poté pan ředitel poučil žáky o bezpečném chování žáků a to z důvodu zvýšeného počtu úrazů (nekontrolovaný pohyb na WC, hry na školní zahradě, pohyb po schodech, cesta na obědy - zvýšený pohyb aut na cestě do školní jídelny). Nejen v uvedených případech hrozí žákům možnost úrazu, a proto bylo učiněno toto nové poučení. Žáci totiž s nástupem jara a volného pohybu po zahradě nedokáží vždy domyslet důsledky svého špatného zbrklého chování a jednání a také neuposlechnutí pokynů pracovníků školy. V této věci také žádáme rodiče, aby domluvou svým dětem pomohli zklidnit situaci a upozornili je na správné chování. (Mk)

Více...Čarodějnice v 2. ročníku

[neděle, 6. květen 2018]

Čarodějnice v 2. ročníku

Druhý ročník měl v pátek 27. 04. 2018 připravený projekt Čarodějnice. Tři žáci se na projekt převlékli do čarodějnického oblečení, za což byli odměněni kredity. Nejprve si žáci přečetli pohádku O hodné čarodějnici jménem Lucinda. K tomuto textu odpovídali na otázky, se kterými dále pracovali. Vypisovali vlastní jména, řadili je podle abecedy a pracovali s hláskami. Z matematiky si zopakovali hodiny, násobilku čísel dva a tři, geometrické tvary a počítání do sta, to vše s čarodějnickým námětem. V hudební výchově si hráli se začarovanými notičkami a zazpívali písničku o čarodějnici. Celý projekt zakončili nakreslením své vlastní čarodějnice. (je)

Více...Odpoledne plné kouzel a pokusů

[neděle, 6. květen 2018]

Odpoledne plné kouzel a pokusů

Letošní Den Země jsme si v družině připomněli formou stopovací hry, při které si děti mohly ověřit své znalosti z přírodovědy. Po návratu na školní zahradu se děti také pokoušely rozpoznat narašené větvičky různých stromů.

Ve čtvrtek 26.4. bylo pro děti v družině připravené odpoledne plné pokusů a kouzel. Čáry a kouzla děti lákají, tak jsme se rozhodli společně si nějaká kouzla a pokusy ukázat a vyzkoušet. Netradiční formou si děti na třech stanovištích vyzkoušely, jak fungují různé jevy kolem nás. Byla to taková fyzika hrou. Pomocí magnetu sledovaly magnetické pole – zjistily, že je v nich ukrytá určitá síla, která se využívá i v běžném životě. Pomocí opačných pólů magnetů jsme odtlačovali a přitahovali autíčko, posunovali jsme železné piliny na podložce, které nám utvářely zajímavé tvary. Zkoušeli jsme i působení magnetu přes sklo. Nakonec jsme si zkusili vyrobit jednoduchý kompas pomocí papíru, jehly a magnetu. Na dalším stanovišti žáci zjišťovali, jak se různě tvarované předměty pohybují vzduchem. Kromě toho na ramínku s kelímky vyvažovali věci a přelévali vodu z jedné lahve do druhé za pomoci hadice. Dále soutěžili, kdo vytvoří lodičku z modelíny, která se nepotopí a unese nejtěžší náklad. Jak na sebe vzájemně působí horká a studená voda v nádobě, jsme se přesvědčili při pokusu s obarvenou horkou vodou v nádobce, kterou paní vychovatelka vložila do sklenice s vodou studenou - krásná hra s barvou. Na dalším stanovišti žáci vytvářeli statickou elektřinu a sledovali stoupání teplého proudu. Odměnou pro všechny bylo vytvoření dvoubarevných rostlin a kouzlení s Mobiho pásky.

Děti z oddělení "Pirátů" si zkusily po skupinkách vymyslet nějaký zlepšovák nebo návrh na pokus. Zrodil se návrh na výzkum náhradního mikroelektronického oka, které by "vidělo"za nefunkční lidské oko. Skvělým nápadem  děvčat byl pomocný stroj na zlepšení čí nahrazení hybnosti páteře. Kluci zase nakreslili návrh nových prototypů aut.Pokračovali jsme pokusy s magnetem "oživlý had" ve sklenici, přepouštění vody z jedné lahve do druhé pomocí hadičky (to někteří prý viděli u taťky, jak přepouští benzín z kanystru). Děti si zkusily vyrobit kroužky z různého papíru, ty pak pouštěly z okna a pozorovaly jejich pád. Někteří si vyzkoušeli i pokusy a kouzla v druhém oddělení ŠD. (No, Ku, Šl)

Více...Pracovní činnosti ve 3. ročníku

[pátek, 4. květen 2018]

Pracovní činnosti ve 3. ročníku

V tomto roce již dvakrát pracovali žáci třetího ročníku na školním pozemku. Chlapci ryli, čistili zámkovou dlažbu, sbírali kamínky a sázeli. Děvčata plela, upravovala záhonek, čistila zámkovou dlažbu, sázela a zalévala. Po odvedené práci zbyl vždy čas i na odpočinek. Dětem se na pozemku líbilo a chtěli zase během pracovních činnosti jít ven a pracovat. Pokud nám to počasí dovolí, tak určitě ještě na pozemek půjdeme. Zbývá ještě mnoho práce a děti to baví! (je)

Více...Žehnání prameni Dobrá voda 2018

[čtvrtek, 3. květen 2018]

Žehnání prameni Dobrá voda 2018Dvacet pět žáků ZŠ Vrčeň se vydalo ve středu 25. 4. 2018 na svěcení pramenu studánka Dobra Voda v lese Štědrý nedaleko Vrčeně. Od školy je doprovázela paní učitelka s paní vychovatelkou, prarodiče i rodiče. Prošli část naučné stezky a po náročném výstupu ke studánce je přivítal pan farář páter Ing. Jiří Špiřík. Seznámil děti s průběhem akce a vše mohlo začít. Nejprve si návštěvníci mohli vyslechnout čtení z písma a žehnání prameni. Poté pan farář požehnal i dětem, které ho svým pokřikem pobavily. Milým překvapením pro pana faráře bylo i to, že děti měly nacvičené básně, které u studánky velmi pěkně zarecitovaly. I pan farář měl pro děti připravená překvapení. Prvním bylo seznámení s panem hajným Karlíčkem, který měl pro děti přichystané poznávání větviček stromů. Druhé překvapení byl poklad, který děti musely nejprve objevit. Poklad, bonbóny, byl nalezen a následovalo pečení klobás a buřtů. Po opékání se část dětí vydala s paní učitelkou ke škole, kde se sešly se svými rodiči, a část počkala s paní vychovatelkou na rodiče v lese. Počasí nám přálo a myslím, že pěší výlet ke studánce se podařil na výbornou. Svědčilo o tom i mnoho pochval od přítomných dospělých  návštěvníků u studánky. (je) Více...Přijatí žáci do 1.ročníku

[úterý, 1. květen 2018]

Do záložky DOKUMENTY byl vložen soubor Přijatí žáci do 1.ročníku pro školní rok 2018/19.

Více...Dopravní hřiště v Blovicích

[čtvrtek, 19. duben 2018]

Dopravní hřiště v Blovicích

Hurá na kola! Začátek dubna a výjezd na dopravní hřiště potěšilo žáky 4/5. ročníku. Pátek k tomu byl jak stvořený. Výjimečně nepršelo, autobus nás dovezl až na místo a instruktoři na nás čekali. Po informačním videu, testech páťáků, kteří zde už byli naposled a získali řidičské oprávnění, jsme vyrazili na dráhu. Bez úrazu jsme si užili křižovatky, kruhový objezd i železniční přejezd. Ti, co moc šlapali na plyn, vyzkoušeli i funkci chodce nebo stání na parkovišti. Příjemně unavení jsme ukončili dopoledne obědem a těšili se na příští lekce dopravní výchovy. (Pa)

Více...Společná hodina 2. a 4. ročníku

[čtvrtek, 19. duben 2018]

Společná hodina 2. a 4. ročníku

Společná hodina s druháky se čtvrťákům ve Vrčeni povedla. Stačilo poslat p. učitelku k lékaři a mohli jsme společně pracovat. Hodina prvouky byla o úrazech, prevenci, nemoci. Pracovalo se ve skupinách, společně se vyplňoval PS, hledala se vhodná slova pro doplnění do textu. Nakonec se žáci vrhli na výtvarnou část. Obkreslovali na kartonový papír celé tělo, jeho části a popisovali jejich názvy. Organizační schopnosti čtvťáků ukázaly, že příští rok z nich budou opravdu páťáci. Druháčkům se hodina líbila, někteří zde měli i sourozence a o společné zážitky nebyla nouze. Pani učitelka s asistentkou jen usměrňovali práci téměř 32 žáků v jedné třídě. I to se povede, když je dobrá vůle a chuť pracovat, užít si legraci. (Pa)

Více...MŠ Čížkov na návštěvě

[čtvrtek, 19. duben 2018]

MŠ Čížkov na návštěvě

Ve středu 11.dubna naši školu navštívili předškoláci z MŠ Čížkov s paní ředitelkou. Jednu vyučovací hodinu strávili mezi prvňáčky, seděli u kulatého stolku, poslouchali čtení pohádky o perníkové chaloupce, kreslili obrázek a povídali si se školáky. (Mk)

Také do třídy druhého ročníku se přišli podívat budoucí školáčci z MŠ Čížkov. Nejprve jsme se představili a poté jsme se s chutí pustili do vyrábění ozdobného kolíčku s kytičkou. Děti natíraly kytičky a kolíčky. Byly velmi šikovné. Čekání na uschnutí jsme si krátili prací na interaktivní tabuli. Po zaschnutí barev nás čekalo přilepení kytiček na kolíčky a knoflíčků na kytičky. Než lepidlo zatuhlo, skládaly děti s pomocí našich školáků puzzle. (Je)

MŠ Čížkov již tradičně v období zápisu chodí na návštěvu k nám do školy, seznamuje se s třídami, prací žáků. Letos přišli v den plavání. Ve třídě 4./5. ročníku čekalo na 5 předškoláků jen 12 žáků, ostatní byli na kurzu plavání. Páťáci ukázali své výtvory ve skupinách z projektu "Jsme na jedné lodi," vyprávěli o společné práci, plavidlech, důvodech a možnostech práce ve skupině. Předali připravená pexesa, bonbóny za poslech. Bývalý žák MŠ Čížkov z 5. ročníku se přivítal s paní učitelkou, samozřejmě ho nepoznala, protože páťák už opravdu vyrostl. Setkání bylo  příjemné a děti i žáci si ho užili. (Pa)

Více...Strana 1 z 70 1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň