Zakončení školního roku 2017/2018

[pondělí, 2. červenec 2018]

Zakončení školního roku 2017/2018

Nastal poslední školní den. Tentokrát připadl na pátek 29.června 2018. Tělocvična opět byla naplněna návštěvníky. Přišli rodiče, prarodiče, jiní hosté, ale hlavně žáky s pedagogy.

Na počátku žáci 1.ročníku přednesli básničku Mlynářka a pak už školní rok hodnotil pan ředitel.

Na počátku školního roku jsme měli 70 žáků. Během roku přišli 2 žáci – Eliška do 3.ročníku a Patrik do 2.ročníku. Dnes jsou ve škole 72 žáci (1.ročník ukončuje 14 žáků, 2.ročník 17, 3.ročník 15, 4.ročník 17 a pátý ročník 9).

Poděkování patří za celoroční skvělou práci všem mým kolegyním.

K hodnocení školního roku patří hodnocení všech akcí, které se udály na škole. Děti zkusily vyhodnotit, které události se jim nejvíce líbily. Na arch papíru se ale všechny akce nevešly. Každý si mohl vybrat 3 akce, které ho oslovily a udělil jim smajlíka.

Hodnocení hlavních projektů, do kterých je škola zapojena

I z nás budou dospělí – projekt školy na podporu osobnostní výchovy

 • žáci celý rok sbírali a shromažďovali kredity, které pak postupně směňovali za vajíčka, slepice, opice
 • všichni žáci získali odměnu, kterou si sami vybrali ve čtvrtek 28.6.2018
 • s projektem pracujeme již 15.rok, letos jsme opět vyhodnocovali pořadí za každé čtvrtletí
 • peníze na odměny máme ze sponzorských darů, ze sběru surovin a z vánočního a velikonočního jarmarku

Narozeniny – projekt školy na podporu osobnostní výchovy

 • na setkáních tříd bylo poblahopřáno žákům k narozeninám, které měli žáci v daném ročním období a žáci obdrželi drobný dárek

Tradice – projekt školy

 • během roku byli žáci seznámeni s tradicemi (Posvícení, Halloween, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Vítání jara, Čarodějnice)

Jsme námořníci na jedné lodi

 • téma prostupovalo činností školní družiny i školy, např. MDD, vystoupení žáků na akci Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty i děti; v podobném duchu byla provedena i výzdoba školy a jednotlivé výrobky žáků při zájmových činnostech

Další školní události

 • Pro hodnocení školy jsme opět dělali testy Kalibro ve 3. a 5.ročníku, matematické soutěže Klokánek a Cvrček, Pythagoriáda, matematická olympiáda
 • Ve sportu jsme byli na Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Žinkovech a pak v Tachově, s dopravou pomáhala nejen letos, ale i v předešlých létech paní Přibáňová, které velmi děkuji
 • Opět jsme jezdili plavat do Horažďovic; povedlo se zajistit dotaci od MŠMT na dopravu a tak jedna jízda stála necelé 2 koruny (1,72) a celé plavání proto stálo necelých 700,-Kč, navíc někdo využil příspěvek od své zdravotní pojišťovny
 • Byli jsme na skvělém výletě v Písku
 • Odpoledne byla v provozu družina, která opět letos nezklamala v organizování různých úžasných akcí. Součástí družiny byly i zájmové útvary, které jsme letos poprvé zkusili začlenit do činnosti družiny tak, jako kdyby šlo o zájmovou činnost družiny, což tak vlastně je; jestli se tento systém osvědčil, vyhodnotíme o prázdninách: Angličtina v 1.ročníku, Hra na flétnu, Začínáme s kytarou, Hry s hudbou, Šikulové, Míčové hry, Sportovní hry, Práce s počítačem, Matematika+. Dva zájmové útvary zůstaly od činnosti družiny oddělené a to Náboženství (P.Ing. Jiří Špiřík, Th.D.) a Hliněný kroužek (paní Jitka Kahounová). Oběma jmenovaným děkuji za vedení zájmové činnosti.
 • Všechny události a akce můžete pravidelně sledovat na školních webových stránkách, které z domova připravuje paní učitelka Zemanová, která je na mateřské dovolené

V průběhu školního roku jsme měli navíc 2 dny ředitelského volna a 1 den jsme měli omezený provoz z důvodu poruchy na elektrické síti.

Rád bych zhodnotil chování žáků za celý školní rok. Nejdříve kázeňské tresty podle školního řádu, protože ne vždy je vše v pořádku.

Kázeňské tresty – souhrn 2017/18

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

Celkem

Napomenutí třídního učitele

4

1

3

5

13

Důtka třídního učitele

3

0

2

2

7

Důtka ředitele školy

0

1

1

1

3

2.stupeň z chování

0

0

0

1

1

3.stupeň z chování

0

0

0

0

0

Nehodnocen

0

0

0

0

0

Celkem trestů ve čtvrtletích

7

2

6

9

24

Celkem uložených trestů

24

Rádi děti chválíme, a tak jsem hostům představil žáky, kteří dosáhli během roku na nějakou z odměn. Odměny jsou většinou jen papírové, ale i to je skvělé!! Žáci s pochvalou ředitele školy obdrželi knihu.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2017/18

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

Celkem

Pochvalný list

3

0

0

1

4

Pochvala třídního učitele

16

11

12

19

58

Pochvala ředitele školy na vysvědčení

0

10

0

20

30

Celkem pochval ve čtvrtletích

19

21

12

40

92

Celkem udělených pochval

92

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Seznámil jsem hosty velmi stručně s výsledky žáků, které mají na vysvědčení napsány.

Prospěch – celková statistika školního roku 2017/18

1.pololetí

2.pololetí

Celkem žáků

70

72

Prospělo s vyznamenáním

57

55

Prospělo

13

17

Neprospělo

0

0

Nehodnoceno

0

0

Hodnoceno slovně

0

0

Prospěch 1,00 – žáků

33

35

Dostatečný prospěch – žáků

2 (4x)

3 (7x)

Nedostatečný prospěch – žáků

0 (0x)

0 (0x)

Během prázdnin se počet žáků změní a v září nás bude zase víc. Jaké to ale nakonec budou změny, to ukáží dva měsíce prázdnin. I přesto, že budeme mít více než 75 žáků, což nás opravňuje mít 5 samostatných tříd, musíme mít vzhledem k prostorovým podmínkám třídy 4. Snad se ale blýská na lepší časy a zřizovatel by měl získat dotaci na přístavbu jedné učebny, která bude na zahradě. Informace o dotaci a přístavbě podal pan místostarosta T.Chouň.

Návrh na rozdělení žáků do tříd od září 2018:

Ročníky

Počet žáků

Třídní učitel

I.třída

3.ročník

4.ročník

17 žáků

15 žáků

Mgr. Hana Jedličková

II.třída

1.ročník

13 žáků

Mgr. Pavel Maršalík

III.třída

5.ročník

17 žáků

Mgr. Blanka Palečková

IV.třída

2.ročník

15 žáků

Mgr. Hana Cejpová

77 žáků

Musíme to všichni ještě jeden školní rok vydržet. Museli jsme požádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků nad 30 žáků ve třídě. Mám v plánu, že bude rozvrh hodin obsahovat hodně dělených hodin.

Mně končí v červenci 6-leté funkční období ve funkci ředitele školy; zřizovatel se rozhodl, že nebude vyhlašovat nový konkurz na pozici ředitele a potvrdil mě ve funkci na dalších 6 let.

A pak už nastalo loučení. Nastoupili žáci 4. a 5.ročníku, společně zazpívali píseň. Po písni zůstali před hosty jen žáci 5.ročníku. Ti si připravili taneční vystoupení. Byli odměněni potleskem, protože se jim vystoupení opravdu povedlo. Třídní učitelka Mgr. Blanka Palečková si převzala slovo a rozloučila se se svými žáky básní, kterou společně s asistentkou pedagoga složily na počest svých žáků. Pak už jen žáci obdrželi batůžek s nápisem ZŠ Vrčeň a fotografii na památku.

Poté byli hosté pozváni do tříd, kde mohli shlédnout předávání vysvědčení. V učebnách jsme strávili jen krátký čas. Žáci obdrželi svá vysvědčení, učitelé dostali kytičky a drobné dárky.

Všem přeji krásné a klidné léto plné sluníčka a pohody. Budeme se všichni těšit na setkání v září 2018, kdy začne nový školní rok.

Mgr. Pavel MaršalíkDružinová mini pouť

[pondělí, 2. červenec 2018]

Družinová mini pouťDružinová mini pouť se kvůli nepřízni počasí odehrála v prostorách školy. Žáci měli možnost vyzkoušet si své schopnosti na 10 stanovištích. Na některých si museli přizvat kamaráda. Na stanovištích zavazovali tkaničky, poslepu třídili mušličky, házeli kostkami, závodili v navlékání korálků. Vyzkoušeli také svoji paměť při Kimovce, skládali origami, trénovali trpělivost s hlavolamy a hádankou.

Každý, kdo se zapojil, si odnesl sladkou odměnu. Poutí jsme zakončili činnost družiny v tomto školním roce a popřáli si krásné prázdniny. (ku)Červnové setkání tříd

[sobota, 30. červen 2018]

Červnové setkání tříd

Předposlední den tohoto školního roku, čtvrtek 28. 6. 2018, čekalo na děti v tělocvičně překvapení v podobě odměn za jejich celoroční práci a snahu. Děti si odměny prohlédly a některé již měly jasno, co si chtějí vybrat, ale musely ještě chvíli počkat. Na řadě bylo přání dětem, které mají v létě narozeniny. Každé si odneslo drobný dáreček. Pan ředitel rozdal několika dětem pochvalné listy a předal diplomy s medailemi za sportovní výkony v OVOV. Zlato ve sportu získala Eva Rychtaříková a diamant Kryštof Kotiš. Děti se také dověděly, co je bude poslední den v tomto školním roce čekat. Na závěr se dostalo na vytoužené odměny. Žáci si je vybírali podle pořadí od nejlepších. V první desítce se na škole umístili: 1. Emma Jabůrková, 2. Vanesa Skalová, 3. Lukáš Krejcar, 4. Karolína Křelovcová, 5. Anna Šestáková, 6. Kryštof Kotiš, 7. Justýna Mašková, 8. Lucie Kuchynková, 9. Karolína Strolená, 10. Kristýna Hortenská. Všichni žáci si z odměn odnesli nějaký dárek a snad se i příští rok budou v kreditové soutěži snažit získat co možná nejvíce kreditů, vajíček, slepiček a opiček. (je)Cyklovýlet 5. ročníku

[sobota, 30. červen 2018]

Cyklovýlet 5. ročníku

Dne 27.6. 2018 jsme vyrazili na poslední výlet s letošní pátou třídou. S odbitím osmé hodiny ranní jsme šlápli do pedálů a skupina o třinácti cyklistech se rozjela směr Nový rybník.

První delší odpopočinek byl na náměstí v Nepomuku, kde jsme posvačili, a také potkali bývalou posilu učitelského sboru minulých let.

Další zastávku jsme udělali na dětském hřišti Na Daníčkách. Když byly věškeré prolézačky otestovány, vydali jsme se dál po polní cestě do kempu Nový rybník, kde nás čekal oběd.

Jakmile jsme dorazili na místo, jednomu našemu jezdci došel vzduch v pneumatice, a tak bylo zapotřebí využít náš servisní tým. S plnými bříšky jsme pořídili ještě skupinové foto, abychom měli důkaz, že jsme dorazili do cíle. Cestou zpátky jsme se ještě museli zastavit v parku ve Dvorci, abychom porovnali dvorecké houpačky s těmi nepomuckými.

Ve 14:00 jsme v pořádku dorazili zpátky k naší škole s celkovým časem trasy 1 hodina 53 minut a tachometr v cíli ukazoval najetých 23 kilometrů. (sý)

Více...Výlet k hasičům do Nepomuka

[sobota, 30. červen 2018]

Výlet k hasičům do NepomukaPoslední červnové pondělí žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku navštívili Hasičskou záchrannou stanici v Nepomuku. Na hasičárně nás přivítal pan Petr Zeman, který nám se svým kolegou velmi ochotně ukázal celou stanici a přiblížil nám práci hasičů. Děti měly možnost vyzkoušet si hasičskou helmu nebo dýchací přístroj, z jehož váhy byli všichni velice překvapeni. Před garáží jsme si prohlédli tři hasičská auta zvenku i zevnitř a potěžkali si vyprošťovací kleště. Před odjezdem dostaly děti malé dárky a měly možnost využít místní hřiště s překážkami, které zdolávají mladí hasiči při soutěžích (jen hadice v ruce jim chyběly). Více...Malá podmostní slavnost

[čtvrtek, 28. červen 2018]

Malá podmostní slavnost

14 dětí ze zájmového útvaru Hry s hudbou jelo v pondělí vlakem s paní vychovatelkou a p.asistentkou pedagoga Kotišovou do Plzně. Nacvičené představení "Námořníci, vzhůru na palubu", které jsme na Malé podmostní slavnosti předvedly, se moc líbilo. Zároveň jsme shlédli tance a písně i jiných kolektivů dětí.

Odměnou byly soutěže a za ně dosti cukrovinek. Po cestě zpět na nádraží si každý pochutnal na zmrzlině. Dokonce devět dětí vystoupalo na plzeňskou věž sv.Bartoloměje.

Vyhlídka i celý výlet se vydařil. Tak to bylo fajn zakončení činnosti kroužku. (šle)

Více...Informace k poslednímu školnímu dni

[středa, 27. červen 2018]

V pátek 29.6.2018 bude zakončen školní rok od 7,45 hodin v tělocvičně školy, poté se sejdeme ve třídách a rozdáme vysvědčení.

Po rozdání vysvědčení jdeme do jídelny na svačinooběd. Žáci si přinesou desky na vysvědčení. Předpokládaný konec nejpozději v 10 hodin. Děti mohou jít s rodičem domů.

Vážení rodiče, pokud nemůžete přijít v pátek do školy, vaše dítě musí mít napsaný infolístek o svém odchodu ze školy a bylo by též dobré školu informovat, kdo má odhlášený oběd.

Bude vystaveno zapomenuté a poztrácené oblečení včetně bot a přezůvek.

Školní družina je v provozu nejdéle do 13,45 hodin pro žáky, kteří přijdou bez svých rodičů nebo prarodičů.

Zveme členy rodiny na zakončení školního roku. Bude-li chtít přijít i někdo další, bude také přivítán.

Pavel Maršalík

Více...Námořnické nocování ve škole

[úterý, 26. červen 2018]

Námořnické nocování ve škole

Malí, velcí námořníci vydali se na cestu

u Barocha zakotvili, prozkoumali turbínu.

Prohlídli si krásy mlýna, vyčachtali v Úslavě,

svoji cestu prodloužili v kopřivách a ve trávě.

Po návratu do přístavu rozložili ležení,

ve vodních hrách zápolili, byli už dost znavení.

Upekli si uzeniny, lodičky se pustili,

u majáku poklad našli, pak konečně usnuli.

Každý by si možná pospal, ne však naši plavčíci,

v 5,15 mě probudili, že jdou koupit rohlíky.

Snídaní jsme zakončili zdárně plavbu naší.

Ahoj, hurá! Je to tady, prázdniny se hlásí!

(ku)

Děkuji všem plavčíkům za účast, ale hlavně všem kapitánům za pomoc s akcí.

Více...Hodnocení činnosti

[úterý, 26. červen 2018]

Hodnocení činnosti

Tak se přiblížil červen, konec školního roku, a žáci naší školy měli možnost znovu vyhodnocovat akce a projekty školy. Tak co myslíte? Která akce letos vyhrála a získala nejvíce smajlíků od žáků?

1. místo Výlet do Písku - Prácheňské muzeum, Sladovna, pískové sochy a procházka městem

2. místo Vánoce - tvořivá dílna, jarmark, veřejné vystoupení

3. místo Plavání - plavecký výcvik v Horažďovicích

4. místo Narozeniny - oslava narozenin všech žáků po ročních obdobích

5. místo Halloween - akce v maskách, stanoviště plná kouzel a tajemství po budově školy

Děkujeme Všem žákům za losování a zájem o akce školy, pedagogům za organizaci a dobré nápady.

Těšíme se na další školní rok, který bude určitě také zajímavý akcemi a projekty školy. (pa)

Více...Focení tříd 2018

[pondělí, 25. červen 2018]

Focení tříd 2018

Také letos jsme se fotili..

Více...Divadlo Dráček: O malé velrybě

[úterý, 19. červen 2018]

Divadlo Dráček: O malé velrybě

Veselá a vtipná, tak to byla pirátská pohádka O malé velrybě, kterou k nám do školy ve čtvrtek 7.6.2018 přivezl divadelní soubor Dráček. Prostřednictvím pohádky jsme se přenesli na moře za malou velrybou a jejími mořskými kamarády a také jsme poznali dva legrační piráty. Děti mořským zvířátkům napovídaly a bránily je před nástrahami pirátů. Celou pohádku provázely vtipné a veselé písničky, děti se bavily, ale zároveň se i poučily o důležitých věcech. Divadlo s námi sledovaly i děti z MŠ Vrčeň. Na konci nás Dráček obdaroval lipem, za které mu všichni poděkovali a na příští představení a setkání se již moc těšíme. (R.Šl)

Více...MDD v Sedlišti

[neděle, 17. červen 2018]

MDD v Sedlišti

A zase po roce - jsme tu měli dětský den, svátek všech dětiček v doprovodu babiček, maminek, tatínků i tetiček. Kde? Letos po 3 letech v Sedlišti. Počasí přálo a přípravy vrcholily. Letošní téma "100 let od vzniku Československa" děti bavilo. Jezdily na koni jako T. G. Masaryk, házely tenisákem do velké mapy ČR, zasportovaly si jako naše významné sportovní osobnosti a seznámily se s význačnými typickými výrobky z Čech i Moravy. Sesbírat okurky či lázeňské oplatky, koulet pivní sud nebo poznat čichem syrečky z Olomouce? To bylo pro děti jednoduché. Hasiči připravili vodu, žebřík i pěnu a nic už nechybělo. Všem se líbilo a zase příště se všemi u další zábavy naviděnou. Děkujeme všem za dobrou náladu, nadšení a výdrž. (pa)

Více...Strana 1 z 71 1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň